บริษัท รวมเลิศเข็มเจาะ จำกัด

57/16 ถนน ศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ ( 053 )141-134
โทรศัพท์มือถือ 08-1881-4717
โทรสาร ( 053 )141-133
E-Mail: ruamlert@hotmail.com

โกดังและที่อยู่ส่งเอกสาร บริษัท รวมเลิศเข็มเจาะ จำกัด
123/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 50140

เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

© 2016 rlbborepile.com All Rights Reserved.